Algemene voorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving of direct via de aangeboden betaalmogelijkheden. Indien de betaling na 10 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding en kunt u geen rechten ontlenen aan de gedane aanmelding. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan FC Pro besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

Annuleren tot 21 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan uitsluitend via e-mail naar de desbetreffende organisator (zie contactpagina). Een annulering is pas definitief nadat wij deze hebben bevestigd. Gelieve opnieuw contact op te nemen indien u geen bevestiging binnen de 7 dagen ontvangt. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt te allen tijde bij u als klant.

 

GEDRAGSREGELS

Het dragen van geschikt schoeisel tijdens de activiteiten is verplicht, het dragen van sieraden is verboden. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de (ouders/verzorgers van) betreffende deelnemer.

-FC Pro is te gast bij verschillende accommodaties. Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van FC Pro. De organisator behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

-FC Pro stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

-FC Pro stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. FC Pro is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

-FC Pro raadt aan om scheenbeschermers te dragen. Dit kan helpen tegen eventuele blessures

-Bij meerdere aanmeldingen uit hetzelfde gezin biedt FC Pro een korting aan.

-Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

-De jeugdspelers wordt aangenomen bij FC Pro door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site www.fc-pro.nl
Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

-FC Pro verplicht zich de jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een ex-prof, een gediplomeerde trainer, of nog in opleiding hiervoor. 

-FC Pro sluit voor de jeugdspeler een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

-Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij FC Pro doormiddel van een mail te sturen naar info@fc-pro.nl

-Bij het missen van een training door een blessure/ziekte zijn er twee mogelijkheden.

1 Bij de eerste mogelijkheid kunnen de trainingen kosteloos ingehaald worden in de nieuwe cyclus.

2 Bij de tweede mogelijkheid kan er een verrekening plaatsvinden. Wij bieden een korting aan van de helft van de trainingsprijs voor de gemiste training(en).

  • We zullen alle andere gevallen van een missen van een training naast een blessure/ziekte individueel beoordelen. Weekendjes weg of verjaardagen bijvoorbeeld zijn geen legitieme redenen.

-Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald of die wordt als korting verrekend bij een nieuwe cyclus.

-Deelnemers/ouders zijn verplicht om voor de 2e training een FC Pro shirt en jack aangeschaft te hebben. Daarnaast is het verplicht om te trainen in een zwarte broek en zwarte sokken. Hierbij maakt het merk niet uit. Voetbalschoenen naar eigen keuze. Wij verwachten dat de deelnemers wekelijks trainen in kleding van FC Pro

-Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers van de FC Pro voetbalschool

OVERIG

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij per e-mail en social media. 

 

Multimedia 1.0

Alle audio en/of visuele opnames door de organisator ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van FC Pro. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men de organisator het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van FC Pro. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven bij de organisator. Dan zullen wij zorgen dat dit niet gebeurt. 

 

Multimedia 1.1

FC Pro behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, social media en promotie doeleinden.

Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

 

Disclaimer
FC Pro en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van de voetbalschool of toepassing van de behandelde oefenstof. FC Pro bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.